Opšti uslovi korišćenja 

Posetom ili kupovinom na internet prodavnici AVmarket.rs prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. AV market doo zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja. Stoga, naš savet je da s vremena na vreme ponovo posetite ovu stranicu, kako biste bili u toku sa izmenama.

Komunikacija elektronskim putem

Kada posetite AVmarket.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem Uslova korišćenja saglasni ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (e-mail) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo AV market-a ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti AV market doo. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na AVmarket.rs smatrate da je Vaš i da je zloupotrebljen, molimo Vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Kada koristite ovaj sajt nije dozoljeno da:

- se bavite bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem

- modifikujete, hakujete ili presrećete ovaj internet sajt

- koristite specijalizovane programe za preuzimanje sadržaja sa sajta

- dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka potrebnih za registraciju ili kupovinu

- koristite tuđe podatke bez dozvole te osobe ili pravnog lica

Cookies

Neke stranice AVmarket.rs sajta bi mogle pohranjivati pakete informacija poznatije kao ''cookies''.  "Cookies" su standardno uključeni na većini programa za pretraživanje interneta. Svrha ove tehnologije nije prikupljanje Vaših ličnih podataka, već informacija koje su nam potrebne u cilju unapređenja sajta. Ova tehnologija pruža informacije o tome koliko ljudi i u koje vreme je posetilo ovaj sajt. Informacije nisu pojedinačne, već zbirne.

Ostalo

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenljiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da Vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja AVmarket doo.

Copyright © 2013-2021 Sva prava zadržana od strane AV market DOO