Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Fotoklopke sa dojavom (GSM, 3G)

Fotoklopke sa GSM/3G modulom i slotom za SIM karticu. Ove fotoklopke mogu da šalju MMS poruke sa fotografijama direktno na Vaš telefon.