JBL Endurance Dive

JBL Extreme 2

Fotoklopke bez dojave

Klasične fotoklopke koje snimljene fotografije beleže na ugrađenu memorijsku karticu.