JBL Charge 4

JBL Free

Fotoklopke bez dojave

Klasične fotoklopke koje snimljene fotografije beleže na ugrađenu memorijsku karticu.