Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Kompleti za satelitsku televiziju

Kompleti za prijem digitalne satelitske televizije. Pratite satelitsku televiziju po povoljnijoj ceni u odnosu na kupovinu zasebnih uređaja iz kompleta.