Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Diseq motori

Diseq 1.2 rotori koji podržavaju antene do 140 cm.