Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Sobne antene za televiziju

Sobne antene za prijem analognog i digitalnog zemaljskog TV signala.