Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Reflektori sa senzorom pokreta (PIR)

Reflektori sa senzorom pokreta, uključuju se automatski kada infracrveni (PIR) senzor detektuje kretanje ispred reflektora i isključuju nakon određenog vremena.