Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Nova adresa - Svetozara Markovića 17

LED sijalice sa G4 grlom

LED sijalice sa G4 grlom, najčešće se koriste kod gotovih elemenata za rasvetu. G4 grlo ima dva pina sa međusobnim razmakom od 4mm.