Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Oprema za LED trake

Oprema za povezivanje i kontrolu LED traka - spojnice, priključni kablovi, kontroleri, daljinski upravljači i drugo.