Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Optički patch paneli i dodatna oprema

Optički patch paneli za ugradnju u rek ormane i dodatna oprema za panele. Omogućavaju fleksibilnije povezivanje optičke mrežne opreme u većim sistemima.