black friday

black friday

Optokapleri

Optokapleri za spajanje fiber optičkih mrežnih kablova. Pogodni i za ugradnju u fiber optičke patch panele.