JBL Charge 4

JBL Free

WiFi pojačavači signala

Pojačavači signala (Wi-Fi repeater-i) za proširenje dometa signala postojeće Wi-Fi mreže. Pogodni za veće privatne ili poslovne objekte, kao i prenos Wi-Fi signala između spratova.

Postavi opadajući pravac

Postavi opadajući pravac