Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Nova adresa - Svetozara Markovića 17

Print serveri

Print serveri za umrežavanje štampača koji nemaju mrežnu konekciju. Ovi uređaji omogućavaju jednostavno deljenje štampača ili multifunkcijskih uređaja između više računara.

Postavi opadajući pravac

Postavi opadajući pravac