Šifratori za alarmne sisteme

Uređaji za aktivaciju i deaktivaciju alarmnog sistema unosom šifre